انتقادات و پیشنهادات


انتقادات و پیشنهادات خود را به صندوق کلینیک ویژه دندانپزشکی انداخته یا به صورت مکتوب به مسئول امور عمومی سرکار خانم قربانی تحویل نمایید.
جستجو
کلینیک اطفال (۱۸۷۳ بازدید)
عکس22 (۱۸۵۴ بازدید)
دندان (۱۸۰۰ بازدید)
عکس3 (۱۷۴۶ بازدید)
عکس2 (۱۷۱۲ بازدید)
عکس1 (۱۶۸۹ بازدید)
عکس44 (۱۶۷۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...