انتقادات و پیشنهادات


انتقادات و پیشنهادات خود را به صندوق کلینیک ویژه دندانپزشکی انداخته یا به صورت مکتوب به مسئول امور عمومی سرکار خانم قربانی تحویل نمایید.
جستجو
کلینیک اطفال (۳۸۶۵ بازدید)
عکس22 (۲۶۵۱ بازدید)
دندان (۲۵۶۹ بازدید)
عکس3 (۲۴۷۵ بازدید)
عکس2 (۲۴۴۹ بازدید)
عکس1 (۲۴۳۱ بازدید)
عکس44 (۲۴۰۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...